Hiển thị tất cả 3 kết quả

Mua lại từ khách hàng
Giá: 70-100 tr/m² [ 27 - 40 tỷ/ căn]
  • Số căn hộ: 21
  • Mật độ xây dựng: 25 %
Mua lại từ khách hàng cũ
Giá: 45-50 tr/m² [ 6.3 - 9 tỷ/ căn]
  • Số căn hộ: 143
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang triển khai thi công
Giá: 45-50 tr/m²
  • Số căn hộ: 43
  • Mật độ xây dựng: 35%
  • 0932.899.823