Thông báo cho phép mở bán

Thông báo cho phép mở bán khu nhà số 4 Đông Tăng Long
Tài liệu Thông báo cho phép mở bán đã được gửi tới email của bạn. Bạn cũng có thể tải trực tiếp bằng cách bấm vào nút bên dưới:
Tải tài liệu

Bạn nhận được gì:

  • Thông báo về việc được phép mở bán 143 căn nhà dự án khu nhà số 4
  • Thông báo do Sở Xây Dựng ban hành
  • Dự án có đầy đủ pháp lý để huy động vốn của khách hàng

    Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin

    • 0932.899.823