Quyết định bàn giao đất 2093

Quyết định giao đất 2093/ QĐ-UBND
Tài liệu Quyết định bàn giao đất 2093 đã được gửi tới email của bạn. Bạn cũng có thể tải trực tiếp bằng cách bấm vào nút bên dưới:
Tải tài liệu

Quyết định bàn giao đất 2093 khu đô thị Đông Tăng Long Quận 9

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thời gian phát triển bàn giao đất từ những năm 2006
  • Chủ đầu tư HUD được nhận bàn giao 159,36 Ha đất để làm dự án
  • Quy hoạch thiết kế dự tính

(Trang 1/5 Quyết định bàn giao đất 2093

(Trang 2/5 ) Quyết định bàn giao đất 2093

(Trang 3/5 ) Quyết định bàn giao đất 2093

(Trang 4/5 ) Quyết định bàn giao đất 2093

(Trang 5/5 ) Quyết định bàn giao đất 2093

 


 

    Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin    • 0932.899.823