Quyết định bàn giao đất 2093

Quyết định giao đất 2093/ QĐ-UBND
Tài liệu Quyết định bàn giao đất 2093 đã được gửi tới email của bạn. Bạn cũng có thể tải trực tiếp bằng cách bấm vào nút bên dưới:
Tải tài liệu

Tài liệu này sẽ giúp bạn biết được:

  • Thời gian phát triển bàn giao đất từ những năm 2006
  • Chủ đầu tư HUD được nhận bàn giao 159,36 Ha đất để làm dự án
  • Quy hoạch thiết kế dự tính

    Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin

    • 0932.899.823