Quyết định 2042 điều chỉnh quy hoạch 2007

Quyết định 2042/ QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu đô thị Đông Tăng Long
Tài liệu Quyết định 2042 điều chỉnh quy hoạch 2007 đã được gửi tới email của bạn. Bạn cũng có thể tải trực tiếp bằng cách bấm vào nút bên dưới:
Tải tài liệu

Quyết định 2042 điều chỉnh quy hoạch 2007 khu Đông Tăng Long Quận 9.

Bạn nhận được gì:

  • Thời gian điều chỉnh quy hoạch 1/500
  • Các số liệu trong quy hoạch tổng thể
  • Mật độ dân cư, kiến trúc đô thị tại Đông Tăng Long

(Trang 1/7) Quyết định điều chỉnh 2042

(Trang2/7) Quyết định điều chỉnh 2042

(Trang3/7) Quyết định điều chỉnh 2042

(Trang 4/7) Quyết định điều chỉnh 2042

(Trang 5/7) Quyết định điều chỉnh 2042

(Trang 6/7) Quyết định điều chỉnh 2042

(Trang 7/7) Quyết định điều chỉnh 2042


    Đăng ký và nhận tài liệu miễn phí

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin    • 0932.899.823