Bán nhà vườn thô 160m² đường N5 view chung cư

Giá: Đã bán 9,5 Tỷ ( Tháng 2/2024)

Phân tích sản phẩm và thực tế hiện tại 

  • Định giá sản phẩm
  • Kỳ vọng tăng trưởng
  • Nguyên nhân