Bán nhà vườn Đông Tăng Long An Lộc khu vực đối diện chung cư

    Giá: 9,5 Tỷ ( thương lượng )

    Phân tích sản phẩm và thực tế hiện tại 

    • Định giá sản phẩm
    • Kỳ vọng tăng trưởng
    • Nguyên nhân