Thông báo cho phép mở bán khu nhà số 4 Đông Tăng Long
Cấp phép mở bán khu nhà số 4

Thông báo cho phép bán nhà hình thành trong tương lai đối với 143 căn nhà tại khu nhà số 4

Tải ngay
Hợp đồng nguyên tắc bão lãnh ngân hàng dự án khu nhà số 4
Hợp đồng bão lãnh nguyên tắc dự án khu nhà số 4

Bão lãnh dự án là điều bắt buộc đối với các hình thức xây dựng nhà bán trong tương lai. Bảo vệ quyền lợi của người mua

Tải ngay

    Tài liệu mới tận tay !

    Cùng 14,000 nhà đầu tư bất động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

    • 0932.899.823